Vogels , Birds

Duikers,Divers-Futen,Grebes
Duikers,Divers-Futen,Grebes
(37 photos)
Jan van gent,Northern gannet - Roze pelikaan ,great white
Jan van gent,Northern gannet - Roze pelikaan ,great white
(11 photos)
Reigers-Heron,Ooievaars-Stork,Flamingo,Aalscholver
Reigers-Heron,Ooievaars-Stork,Flamingo,Aalscholver
(116 photos)
Ganzen,Goose-Zwanen,Swans
Ganzen,Goose-Zwanen,Swans
(94 photos)
Eenden,Duck's
Eenden,Duck's
(110 photos)
Roofvogels,Bird of prey
Roofvogels,Bird of prey
(134 photos)
Hoenders,Galliformes-Rallen,Rails
Hoenders,Galliformes-Rallen,Rails
(53 photos)
Kraanvogel-Crane
Kraanvogel-Crane
(83 photos)
Steltlopers,Waders
Steltlopers,Waders
(351 photos)
Meeuwen,Gull's-Sterns,Tern
Meeuwen,Gull's-Sterns,Tern
(100 photos)
Alken,Razorbill-Zeekoet,Murre
Alken,Razorbill-Zeekoet,Murre
(10 photos)
Koekoeken,Cuckoo-Duiven,Doves
Koekoeken,Cuckoo-Duiven,Doves
(14 photos)
Uilen,Owls
Uilen,Owls
(94 photos)
Nachtzwaluw,European nightjar-Gierzwaluw,common swift - Ijsvogel,Kingfisher
Nachtzwaluw,European nightjar-Gierzwaluw,common swift - Ijsvogel,Kingfisher
(10 photos)
Spechten,Woodpeckers-Draaihals,Wryneck
Spechten,Woodpeckers-Draaihals,Wryneck
(31 photos)
Leeuweriken,Larks-Piepers,Pipits
Leeuweriken,Larks-Piepers,Pipits
(43 photos)
Zwaluwen,Martin's
Zwaluwen,Martin's
(10 photos)
Kwikstaarten,wagtail's
Kwikstaarten,wagtail's
(19 photos)
Pestvogel,Waxwing-Winterkoning,Wren-Waterspreeuw,White-throated dipper-Heggemusen,Hedge sparrow
Pestvogel,Waxwing-Winterkoning,Wren-Waterspreeuw,White-throated dipper-Heggemusen,Hedge sparrow
(27 photos)
Lijsterachtige,thrus like birds
Lijsterachtige,thrus like birds
(94 photos)
Zangers,Songbirds
Zangers,Songbirds
(97 photos)
Mezen,tits-Baardman - Vliegenvangers,flycatchers
Mezen,tits-Baardman - Vliegenvangers,flycatchers
(56 photos)
Boomklever,Nuthatch-Boomkruipers,Tree creeper
Boomklever,Nuthatch-Boomkruipers,Tree creeper
(18 photos)
klauwier,Shrike-klapekster,Shrike
klauwier,Shrike-klapekster,Shrike
(16 photos)
Kraaien,Crow's-spreeuw,Starling-Wielewaal,Oriole-Mussen,Sparrow
Kraaien,Crow's-spreeuw,Starling-Wielewaal,Oriole-Mussen,Sparrow
(55 photos)
Gorzen,Buntings-Vinken,Ticks
Gorzen,Buntings-Vinken,Ticks
(131 photos)